Ondersteuning

Als dementiecoach:

  • begeleid ik mantelzorgers van mensen met dementie.
    Inventariseren wat zij nodig hebben om in hun kracht te komen en/of daar te blijven. Hoe kan – vaak zware – zorg gecombineerd worden met de eigen verlangens en behoeften van de mantelzorger.
  • ondersteun ik mensen met dementie door een luisterend oor te bieden en mogelijkheden onderzoeken de eigen regie, zoveel mogelijk, te behouden.
  • ondersteun ik in Wmo en Wlz-trajecten.
  • geef ik Intervisies aan mensen die werkzaam zijn in de dementiezorg.
  • geef ik coaching en scholing aan intra- en extramurale zorgprofessionals.
  • geef ik de workshop familie en vriendengesprekken.